Our Story

บริษัท TIE Smart Solutions จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในอาคารและโรงงาน จากความรู้และประสบการณ์ที่เรามีนั้นทำให้เราเป็นผู้นำในเรื่อง Automated Commissioning, Optimization Solutions, และ Energy Management Information Systems (EMIS) นอกจากการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่มีความซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง เรายังให้คำปรึกษาและให้ความรู้กับองค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมโดยที่เน้นไปที่การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

เราเชื่อว่าบริษัท TIE Smart Solutions จำกัดเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะปรับปรุงอาคารหรือโรงงานให้เป็นระบบอัจฉริยะทั้งในเรื่องของระบบการจัดการพลังงาน และการทำ Optimization ด้วยนวัตกรรมของเรา, ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในด้านวิศวกรรม, และผลงานที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทที่เคยร่วมงาน เราเชื่อว่านวัตกรรมของเราจะสามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใช้พลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

Visit us

1706/26 ถนนพระราม 6
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

Call us

0-2102-3387