ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น นำเสนอการติดตั้งระบบ EMIS ที่ AIA Capital Center

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทีไออีได้เข้าสำรวจและนำเสนอเพื่อติดตั้งระบบวินิจฉัยการทำงานของระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับการทำงานของระบบและสามารถประหยัดพลังงาน ที่อาคาร AIA Capital Center เป็นการขยายต่อจากอาคารในเครือ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีไออีได้ทำการใช้ระบบกับอาคาร AIA Sathorn Tower และสามารถช่วยแก้ปัญหาได้จริง !!