ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น นำเสนอการติดตั้งระบบ EMIS ที่ กฟผ.

ระบบที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน โดยผลงานของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด กำลังจะถูกใช้ในอาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขตบางกรวย เพื่อลดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศ รวม 2 อาคารในบริเวณของ กฟผ. บางกรวย เร็วๆนี้ !!