ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น รับรางวัลในโครงการแข่งขันด้านนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019

You are currently viewing ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น รับรางวัลในโครงการแข่งขันด้านนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน โครงการ MEA Hackathon Day 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา 
 
การแข่งขันนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง MEA และ CU Innovation Hub มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งพนักงาน MEA และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด Smart City มีระยะเวลาในการแข่งขัน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2562
 
ผลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีม Coming Soon
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ทีม TIE Smart Solutions
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Smart Track
 
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 MEA จะนำผลงานไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 
พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 
เครดิต: https://www.mea.or.th/content/detail/87/5167