ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น รับรางวัลในโครงการแข่งขันด้านนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019

ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น รับรางวัลในโครงการแข่งขันด้านนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน โครงการ MEA Hackathon Day 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา 
 
การแข่งขันนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2019 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง MEA และ CU Innovation Hub มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งพนักงาน MEA และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด Smart City มีระยะเวลาในการแข่งขัน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2562
 
ผลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีม Coming Soon
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ทีม TIE Smart Solutions
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Smart Track
 
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 MEA จะนำผลงานไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 
พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 
เครดิต: https://www.mea.or.th/content/detail/87/5167