ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น เตรียมติดตั้งระบบ EMIS เพิ่มเติมที่อาคารอีอีซี อคาเดมี่ 2

เตรียมขยายต่ออีก 1 อาคารของผู้ออกแบบงานระบบชั้นนำของเมืองไทย “อาคารอีอีซี อคาเดมี่ 2” หลังจากติดตั้งระบบวินิจฉัยความผิดพลาดของระบบปรับอากาศไปแล้วในอาคาร 1 ช่วยยกระดับการใช้พลังงานในอาคารได้จริง!!