ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019

บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด นำผลงานสุดยอดนวัตกรรม “Automated Fault Detection and Diagnosis Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-conditioning System” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Energy of Innovation and Technology Awards…

0 Comments