ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น ขึ้นรับทุนสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงาน TED Fund Grant Day 2019

บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ขึ้นรับทุนสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงาน TED Fund Grant Day 2019

Comments Off on ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น ขึ้นรับทุนสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงาน TED Fund Grant Day 2019