ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น เข้าสำรวจอาคารสำนักงานนวัฒกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อเตรียมติดตั้งระบบ Energy Management Information System (EMIS)

บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น ได้มีโอกาสเข้าสำรวจอาคารสำนักงานนวัฒกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อติดตั้งระบบ Energy Management Information System (EMIS) หรือ สมองของระบบ Building Automation System (BAS) เพื่อยกระดับความสามารถของระบบ BAS และลดความผิดพลาดของระบบปรับอากาศ

0 Comments