ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น ร่วมกับ N-Squared ecommerce พัฒนาระบบ Smart Warehouse

TIE Smart Solutions ร่วมกับ N-Squared ecommerce พัฒนาระบบ Smart Warehouse ระบบวินิจฉัยอัตโนมัติ สำหรับการยกระดับคลังสินค้า และระบบขนส่งในประเทศไทย !!!