ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น นำเสนอการติดตั้งระบบ EMIS ที่ MEA วัดเลียบ!!

วันนี้ ทีไออี ได้มีโอกาสนำเสนอและสำรวจ เพิ่มอีกหนึ่งอาคาร MEA วัดเลียบ!! เพื่อติดตั้งระบบ Energy Management Information System (EMIS) ในอาคารหลัก และเตรียมขยายต่อในอีกหลายเขตทั่วกรุงเทพฯ

วันนี้ ทีไออี ได้มีโอกาสนำเสนอและสำรวจ เพิ่มอีกหนึ่งอาคาร MEA วัดเลียบ!! เพื่อติดตั้งระบบ Energy Management Information System (EMIS) ในอาคารหลัก และเตรียมขยายต่อในอีกหลายเขตทั่วกรุงเทพฯ

โพสต์โดย TIE Smart Solutions เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019