ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมติดตั้งระบบ EMIS ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น เพิ่มเติมอีก 2 อาคารย่อยเร็ว ๆ นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตรียมติดตั้งระบบเพิ่มเติมอีก 2 อาคาร !! หลังจากทีมงานของบริษัท ทีไออี ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาความชื้น ลดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศให้กับอาคารหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้สร้างความพึงพอใจให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเตรียมติดตั้งระบบเพิ่มเติมอีก 2 อาคารย่อยเร็ว ๆ นี้